مسابقه شنا با «دوچرخه دریایی» در رود ولگای روسیه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مسابقه شنا با «دوچرخه دریایی» در رود ولگای روسیه

شماری از شناگران روسی با دستگاه جدیدی که به آن‌ها اجازه می دهد سریعتر شنا کنند در رود ولگا، واقع در شهر یاروسلاول در غرب روسیه، به رقابت پرداختند. این دستگاه به یک ملخ پروانه‌ای شباهت دارد که روی آن دو رکاب تعبیه شده است. الکسی لوکیانوف، سازنده این دستگاه، می گوید این اختراع در واقع یک «دوچرخه دریایی» است که به شناگران کمک می کند به سادگی و تنها با رکاب زدن سریع به سمت جلو حرکت کنند.

شماری از شناگران روسی با دستگاه جدیدی که به آن‌ها اجازه می دهد سریعتر شنا کنند در رود ولگا، واقع در شهر یاروسلاول در غرب روسیه، به رقابت پرداختند. این دستگاه به یک ملخ پروانه‌ای شباهت دارد که روی آن دو رکاب تعبیه شده است. الکسی لوکیانوف، سازنده این دستگاه، می گوید این اختراع در واقع یک «دوچرخه دریایی» است که به شناگران کمک می کند به سادگی و تنها با رکاب زدن سریع به سمت جلو حرکت کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست