کارکنان پلیس فرانسه در واکنش به موج انتقادهای اخیر تظاهرات کردند

کارکنان پلیس فرانسه در واکنش به موج انتقادهای اخیر تظاهرات کردند

دهها نفر از کارکنان پلیس فرانسه روز جمعه در پاریس در اعتراض به محدودیت وضع شده برای عملیات ماموران این نیرو تظاهرات کردند.

دهها نفر از کارکنان پلیس فرانسه روز جمعه در پاریس در اعتراض به محدودیت وضع شده برای عملیات ماموران این نیرو تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات دستبندهایی پلاستیکی بازداشت را بر روی زمین انداختند. کریستوف کستنر، وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که استفاده از روش موسوم به «خفه کردن» هنگام بازداشت مظنونان ممنوع خواهد شد.

ماموران پلیس تاکنون از این روش که با نگه داشتن گردن مظنونان همراه است استفاده می کردند. موج اعتراض های اخیر به خشونت پلیس آمریکا باعث شده است که موضوع خشونت پلیس فرانسه و ادعای رفتارهای نژادپرستانه ماموران این نیرو نیز بار دیگر در رسانه ها مطرح شود.

تازه‌ترین ویدیو