هنگ کنگی‌های معترض به لایحه سرود ملی چین، یک مرکز خرید را اشغال کردند

هنگ کنگی‌های معترض به لایحه سرود ملی چین، یک مرکز خرید را اشغال کردند

مخالفان دولت پکن در هنگ‌ کنگ روز چهارشنبه به لایحه جرم‌انگاری توهین و تمسخر سرود ملی چین، اعتراض کردند.

مخالفان دولت پکن در هنگ‌ کنگ روز چهارشنبه به لایحه جرم‌انگاری توهین و تمسخر سرود ملی چین، اعتراض کردند.

گروهی از این معترضان در مرکز خرید میدان «هایسان» تجمع کرده و علیه دولت کمونیست چین شعار سر دادند. لایحه جنجالی نهایتا روز پنجشنبه در مجلس محلی یا شورای قانونگذاری هنگ کنگ به بحث گذاشته شد.

تازه‌ترین ویدیو