سخت‌گیری در اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در ایستگاه‌های قطار فرانسه

ویدیوها. سخت‌گیری در اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در ایستگاه‌های قطار فرانسه

با وجود کاهش محدودیت‌های اجتماعی از ۱۱ ماه مه در فرانسه، مقررات سخت گیرانه‌ای در اماکن عمومی این کشور از جمله در ایستگاه‌های قطار در حال اجراست.

با وجود کاهش محدودیت‌های اجتماعی از ۱۱ ماه مه در فرانسه، مقررات سخت گیرانه‌ای در اماکن عمومی این کشور از جمله در ایستگاه‌های قطار در حال اجراست.

حضور پررنگ نیروهای پلیس، علامت گذاری روی زمین برای حفظ فاصلۀ اجتماعی، استفاده اجباری از ماسک در زمان سفر، تعیین مسیرهای مشخص و محدود برای رفت و آمد عابران و استفادۀ گسترده از ژل‌های ضدعفونی در همۀ ایستگاه‌ها دیده می‌شود.

ورود افراد به ایستگاه‌ها به تدریج و تحت کنترل نیروها انجام می‌شود و در مقابل، برای خروج آنها، ورودیِ اصلی و بزرگ ساختمان راه‌آهن در نظر گرفته شده است.

از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری می‌شود؛ آنها یا باید از سفر منصرف شوند و یا از نزدیکترین داروخانه ماسک بخرند. در داخل برخی از ایستگاه‌ها نیز مراکزی برای خرید ماسک در نظر گرفته شده است.

تازه‌ترین ویدیو