پلیس بغداد به معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد

ویدیوها. پلیس بغداد به معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد

پلیس ضدشورش عراق برای مقابله با موج تازه اعتراض‌های مردمی در بغداد، روز سه‌شنبه اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. در برخی تصاویر منتشر شده از تظاهرات ضددولتی در نزدیکی میدان خلانی، افزون بر ثبت پرتاب چندین گاز اشک‌آور، صدای شلیک گلوله نیز شنیده می‌شود. تظاهرات مردمی علیه بیکاری، کمبود خدمات عمومی و آنچه که فساد و ناکارآمدی دولت عنوان می‌شود، از ابتدای اکتبر گذشته یعنی نزدیک به ۵ ماه پیش آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۵۰۰ تن در شهرهای مختلف عراق توسط نیروهای امنیتی این کشور به ضرب کلوله کشته شده‌اند.

پلیس ضدشورش عراق برای مقابله با موج تازه اعتراض‌های مردمی در بغداد، روز سه‌شنبه اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. در برخی تصاویر منتشر شده از تظاهرات ضددولتی در نزدیکی میدان خلانی، افزون بر ثبت پرتاب چندین گاز اشک‌آور، صدای شلیک گلوله نیز شنیده می‌شود. تظاهرات مردمی علیه بیکاری، کمبود خدمات عمومی و آنچه که فساد و ناکارآمدی دولت عنوان می‌شود، از ابتدای اکتبر گذشته یعنی نزدیک به ۵ ماه پیش آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۵۰۰ تن در شهرهای مختلف عراق توسط نیروهای امنیتی این کشور به ضرب کلوله کشته شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو