تجمع مخالفان برکسیت در مقابل پارلمان اسکاتلند

ویدیوها. تجمع مخالفان برکسیت در مقابل پارلمان اسکاتلند

صدها تن از مخالفان برکسیت جمعه شب همزمان با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در مقابل پارلمان اسکاتلند در ادینبورو تجمع کردند.

صدها تن از مخالفان برکسیت جمعه شب همزمان با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در مقابل پارلمان اسکاتلند در ادینبورو تجمع کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع که پرچم اسکاتلند را در دست داشتند از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز ناخرسندی کردند.

رای دهندگان اسکاتلندی در جریان همه پرسی برکسیت در سال ۲۰۱۶ با برکسیت مخالفت کردند. تنها ۳۸ درصد رای دهندگان اسکاتلندی به برکسیت رای مثبت دادند.

تازه‌ترین ویدیو