بندلغزی ماجراجویانه بین ساختمان‌های متروکه سائوپائولو

ویدیوها. بندلغزی ماجراجویانه بین ساختمان‌های متروکه سائوپائولو

تعدادی ماجراجو روی طناب‌های کشیده شده بین برخی از ساختمان‌های متروکه شهر سائوپائولو برزیل حرکت کردند. این ورزش یا فعالیت به بندلغزی مشهور است. بندلغزی فعالیت یا ورزش انجام حرکات تعادلی روی تسمه یا طنابی است که زیاد سفت بین دو نقطه بسته نشده و برخلاف بندبازی باید افراد بدون کمک چوب تعادل خود را در این طناب شل و لغزان حفظ کنند.

تعدادی ماجراجو روی طناب‌های کشیده شده بین برخی از ساختمان‌های متروکه شهر سائوپائولو برزیل حرکت کردند. این ورزش یا فعالیت به بندلغزی مشهور است. بندلغزی فعالیت یا ورزش انجام حرکات تعادلی روی تسمه یا طنابی است که زیاد سفت بین دو نقطه بسته نشده و برخلاف بندبازی باید افراد بدون کمک چوب تعادل خود را در این طناب شل و لغزان حفظ کنند.

اخیرا بندلغزی در سائوپائولو محبوب شده است. علاقمندان به این فعالیت ورزشی معتقدند که بندلغزی به آن‌ها در زندگی واقعی آرامش و تعادل می‌دهد.

در حومه سائوپائولو تسمه‌های بندلغزی بین برخی از ساختمان‌های متروکه کشیده شده است.

تازه‌ترین ویدیو