اعتراضات خشونت آمیز در هنگ کنگ بر سر «لایحه استرداد متهمان»

ویدیوها. اعتراضات خشونت آمیز در هنگ کنگ بر سر «لایحه استرداد متهمان»

لایحه جنجالی استرداد متهمان به چین در هنگ کنگ اعتراضات فراوانی را در این شهر به همراه داشته است. 

لایحه جنجالی استرداد متهمان به چین در هنگ کنگ اعتراضات فراوانی را در این شهر به همراه داشته است. 

بر اساس عهدنامه ۱۹۸۴ که میان چین و بریتانیا منعقد شد، ضمن پایان دادن به استعمار بریتانیا بر هنگ کنگ، مقرر کرد که با وجود الحاق این جزیره به قلمرو چین، این کشور باید استقلال سیستم اداری، مالی و حقوقی هنگ کنگ را به رسمیت بشناسد. اما پس از ارائه لایحه استرداد متهمان به چین، از حدود یک ماه پیش آتش اعتراض‌ها نسبت به نقض استقلال هنگ کنگ شعله ور شده است.

حالا معترضان یک گام به پیش نهاده‌اند و خواستار استعفای رئیس دولت، انجام اصلاحات، کاهش سلطه چین و توقف خشونت‌های پلیس هستند.

تازه‌ترین ویدیو