رئیس بومیان آمازون در شهر لیون فرانسه

ویدیوها. رئیس بومیان آمازون در شهر لیون فرانسه

رائونی متوکتیر، رئیس قبیله کایاپو در آمازون از شهر لیون فرانسه دیدن کرد.

رائونی متوکتیر، رئیس قبیله کایاپو در آمازون از شهر لیون فرانسه دیدن کرد.

رئیس بومیان برزیلی به منظور جلب توجه رهبران اروپایی به خطری که طبیعت آمازون را تهدید می‌کند به فرانسه سفر کرده و بنا دارد تا از چند کشور دیگر اروپا نیز دیدار کند.

رائونی بر اساس آئین‌های بومی منطقۀ خود، در لب پایینش یک بشقاب دارد.

تازه‌ترین ویدیو