صدها غیرنظامی سوری به مرکز صحرایی کمک‌های پزشکی منتقل شدند

ویدیوها. صدها غیرنظامی سوری به مرکز صحرایی کمک‌های پزشکی منتقل شدند

صدها مرد و زن و کودک که در میان آنها وابستگان سابق و هواداران گروه موسوم به خلافت اسلامی نیز به چشم می خورد از روز سه شنبه در پی تخلیه از آخرین منطقه تحت اشغال نیروهای داعش به یک مرکز صحرایی معاینه پزشکی در سوریه منتقل شدند.

صدها مرد و زن و کودک که در میان آنها وابستگان سابق و هواداران گروه موسوم به خلافت اسلامی نیز به چشم می خورد از روز سه شنبه در پی تخلیه از آخرین منطقه تحت اشغال نیروهای داعش به یک مرکز صحرایی معاینه پزشکی در سوریه منتقل شدند.

پزشکان داوطلب عضو گروه کمک های پزشکی «فری برما رنجرز» Free Burma Rangers هر روز صدها تن از غیرنظامیان مجروح را که از باغوز، آخرین سنگر نیروهای داعش در شرق سوریه تخلیه شده اند، مداوا می کنند.

نیروهای دمکراتیک سوریه که با حمایت آمریکا از یک ماه پیش عملیات بزرگی برای شکست کامل نیروهای داعش در خاک سوریه را آغاز کرده اند برای انجام حمله نهایی منتظر تخلیه کامل غیر نظامیان از این منطقه هستند.

تازه‌ترین ویدیو