فرانسویان در مخالفت با رفتارهای یهودستیزی تظاهرات کردند

فرانسویان در مخالفت با رفتارهای یهودستیزی تظاهرات کردند

هزاران نفر از ساکنان فرانسه عصر سه‌شنبه ۱۹ فوریه در میدان جمهوری شهر پاریس جمع شدند تا اعتراض خود را به رفتارهای یهودستیزی که به‌تازگی با خرابکاری در قبرستان‌های یهودیان دیده شده، اعلام کنند. در این گردهمایی رهبران تمام احزاب سیاسی فرانسه نیز حضور داشتند. پیش از برگزاری این مراسم، رئیس جمهوری فرانسه با حضور در یکی از قبرستانهای یهودیان در نزدیکی شهر استراسبورگ، به پیروان این دین ادای احترام کرد.

هزاران نفر از ساکنان فرانسه عصر سه‌شنبه ۱۹ فوریه در میدان جمهوری شهر پاریس جمع شدند تا اعتراض خود را به رفتارهای یهودستیزی که به‌تازگی با خرابکاری در قبرستان‌های یهودیان دیده شده، اعلام کنند. در این گردهمایی رهبران تمام احزاب سیاسی فرانسه نیز حضور داشتند. پیش از برگزاری این مراسم، رئیس جمهوری فرانسه با حضور در یکی از قبرستانهای یهودیان در نزدیکی شهر استراسبورگ، به پیروان این دین ادای احترام کرد.

تازه‌ترین ویدیو