کالیفرنیا؛ تولد بچه فیل ۱۲۷ کیلویی در باغ وحش سن دیه گو

ویدیوها. کالیفرنیا؛ بازی دو بچه فیل در باغ وحش سن دیگو

زولی و کاییا دو بچه فیل نر و ماده ۲ و ۳ سه ماهه در باغ وحش سن دیه گو ایالت کالیفرنیا مشغول به بازی هستند.

زولی و کاییا دو بچه فیل نر و ماده ۲ و ۳ سه ماهه در باغ وحش سن دیه گو ایالت کالیفرنیا مشغول به بازی هستند.

آنها سرگرم شدن انواع بازی ها را تجربه می کنند و حتی برخی اوقات از سر و کول هم بالا می روند.

بچه فیل ها اجازه یافته اند تا کمی دورتر از حد تعیین شده به بازی بپردازند. مادرها که خیالشان از بابت محیط بازی و تعامل دوستانه میان هر دو راحت است آنها را آزاد گذاشته اند اما می دانند در صورت بروز مشکل حتما یک ماده فیل بالغ برای آشتی دادن مداخله خواهد کرد.

تازه‌ترین ویدیو