گرفتاری گروهی از دانش‌آموزان کنیایی در درگیری بین پلیس و مخالفان

ویدیوها. گرفتاری گروهی از دانش‌آموزان کنیایی در درگیری بین پلیس و مخالفان

گروهی از دانش آموزان در محله فقیر نشین نایروبی پایتخت کنیا روز دوشنبه در میان درگیری بین پلیس و حامیان اپوزیسیون گیر افتادند.

گروهی از دانش آموزان در محله فقیر نشین نایروبی پایتخت کنیا روز دوشنبه در میان درگیری بین پلیس و حامیان اپوزیسیون گیر افتادند.

این دانش آموزان پس از نخستین روز از آزمون ملی دانش آموزان در حال ترک مدرسه بودند که خود را در میان درگیری پلیس و مخالفان دیدند.

دو دختر دانش آموز در این ماجرا در معرض گاز اشک آور قرار گرفتند و یکی از آنها به زمین افتاد که خبرنگاران حاضر در محل به کمک شان شتافتند.

مخالفان دولت در این منطقه تجمع کرده بودند و به کاروان خودروهای یک مقام دولتی سنگ می انداختند که برای بازدید از یک مدرسه در این منطقه حضور پیدا کرده بود.

تازه‌ترین ویدیو