تظاهرات مخالفان جاکوب زوما همزمان با جلسه رای عدم اعتماد در کیپ‌ تاون

ویدیوها. تظاهرات مخالفان جاکوب زوما همزمان با جلسه رای عدم اعتماد در کیپ‌ تاون

مخالفان جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در خيابان‌های منتهی به پارلمان این کشور تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

مخالفان جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در خيابان‌های منتهی به پارلمان این کشور تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

این حرکت همزمان با جلسه رای گیری نمایندگان پارلمان در زمینه رای عدم اعتماد به رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برگزار شد.

معترضان با در دست داشتن پوسترهایی با محتوای «زوما را اخراج کنید» و کاریکاتورهای رئیس جمهور کشور، در این راهپیمایی شرکت کردند.

جاکوب زوما از سال ۲۰۰۹ ریاست جمهوری آفریقای جنوبی را بر عهده دارد. وی در صورت رای عدم اعتماد پارلمان از مقام خود عزل می شود.

مخالفان آقای زوما را به فساد مالی متهم می کنند. تحقیقات در مورد اتهامات مالی وی از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.

تازه‌ترین ویدیو