تظاهرات در پاریس پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

ویدیوها. تظاهرات در پاریس پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

بدنبال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، شهر پاریس شاهد موج اعتراضات پراکنده و درگیری میان معترضان و پلیس بود.

بدنبال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، شهر پاریس شاهد موج اعتراضات پراکنده و درگیری میان معترضان و پلیس بود.

تظاهرکنندگان به برنامه های اقتصادی رییس جمهوری منتخب، امانوئل ماکرون در زمینه اصلاح قوانین کارگری اعتراض کردند.

تازه‌ترین ویدیو