ثابت و بی حرکت در ایستگاه فضایی بین المللی

ویدیوها. ثابت و بی حرکت در ایستگاه فضایی بین المللی

فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی روز پنجشنبه چالش موسوم به مانکن را در فضایی بدون نیروی جاذبه اجرا کردند. در چالش مانکن افراد خود را مانکن فرض می کنند و ثابت و بی حرکت می ایستند. این حرکت آنها اغلب با حرکت دوربین فیلمبرداری همراه است.

فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی روز پنجشنبه چالش موسوم به مانکن را در فضایی بدون نیروی جاذبه اجرا کردند. در چالش مانکن افراد خود را مانکن فرض می کنند و ثابت و بی حرکت می ایستند. این حرکت آنها اغلب با حرکت دوربین فیلمبرداری همراه است.

شش فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی با تهیه این ویدئو به چالش مانکن که در شبکه های اجتماعی طرفدارانی دارد، پیوستند.

تازه‌ترین ویدیو