جشن نور در مکزیکوسیتی

جشن نور در مکزیکوسیتی

مکزیکوسیتی خود را برای برگزاری سومین جشنواره بین المللی نور آماده می کند. از هفده نقطه پایتخت مکزیک، برنامه نورپردازی روی ساختمانها و عمارت های مشهور این شهر صورت می گیرد.

مکزیکوسیتی خود را برای برگزاری سومین جشنواره بین المللی نور آماده می کند. از هفده نقطه پایتخت مکزیک، برنامه نورپردازی روی ساختمانها و عمارت های مشهور این شهر صورت می گیرد.

بازدیدکنندگان این عمارت ها می توانند با بدست کردن دستبندهای نورانی، در این مراسم باشکوه سهیم شوند.

تازه‌ترین ویدیو