افغانستان؛ هنرنمایی کودکان در سیرک برای ساکنان کابل شادی به ارمغان آورد

ویدیوها. افغانستان؛ هنرنمایی کودکان در سیرک برای ساکنان کابل شادی به ارمغان آورد

در جشنواره سالانه سیرک افغانستان اعضای سیرک کودکان با هنرنمایی خود ساکنان کابل را سرگرم کردند.

در جشنواره سالانه سیرک افغانستان اعضای سیرک کودکان با هنرنمایی خود ساکنان کابل را سرگرم کردند.

برخلاف سیرک ها سنتی در سراسر جهان، در جشنواره ملی سیرک افغانستان اثری از حیوانات دیده نمی شود.

این جشنواره چهار روزه از سال ۲۰۰۸، هرساله برگزار می شود.

http://www.euronews.com/2016/08/16/afghan-circus-children-s-circus-act-brings-joy-to-kabul-residents

تازه‌ترین ویدیو