نیسِ فرانسه؛ یک دقیقه سکوت در خیابان مرگ
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نیسِ فرانسه؛ یک دقیقه سکوت در خیابان مرگ

تصاویر هوایی هزاران نفری که با یک دقیقه سکوت در خیابان «پرومناد دزآنگله» در شهر نیس فرانسه یاد قربانیان حمله ۱۴ ژوئیه را گرامی داشتند. در شب جشن ملی فرانسه مردی در خیابان «پرومناد دزآنگله» در امتداد ساحل شهر نیس در مسیری بطول دو کیلومتر با کامیون به انبوه جمعیت راند و این خیابان را به خیابان مرگ و وحشت بدل کرد. ۸۵ نفر جان باختند و ده ها نفر زخمی و مصدوم شدند.

تصاویر هوایی هزاران نفری که با یک دقیقه سکوت در خیابان «پرومناد دزآنگله» در شهر نیس فرانسه یاد قربانیان حمله ۱۴ ژوئیه را گرامی داشتند. در شب جشن ملی فرانسه مردی در خیابان «پرومناد دزآنگله» در امتداد ساحل شهر نیس در مسیری بطول دو کیلومتر با کامیون به انبوه جمعیت راند و این خیابان را به خیابان مرگ و وحشت بدل کرد. ۸۵ نفر جان باختند و ده ها نفر زخمی و مصدوم شدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست