جاری شدن سیل در سیدنی

ویدیوها. جاری شدن سیل در سیدنی

بارش سنگین باران و وزش شدید باد در سواحل شرقی استرالیا سبب جاری شدن سیل در شهر سیدنی شده است. همچنین حدود ۲۶ هزار واحد مسکونی نیز بدون برق مانده و صدها تن مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. در ساحل ایالت نیو ساوت ولز، سطح آب بالا آمده و بسیاری از جاده ها را آب گرفته است. پیش بینی می شود به شمار خانه هایی که با قطع برق روبرو هستند، افزوده شود.

بارش سنگین باران و وزش شدید باد در سواحل شرقی استرالیا سبب جاری شدن سیل در شهر سیدنی شده است. همچنین حدود ۲۶ هزار واحد مسکونی نیز بدون برق مانده و صدها تن مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. در ساحل ایالت نیو ساوت ولز، سطح آب بالا آمده و بسیاری از جاده ها را آب گرفته است. پیش بینی می شود به شمار خانه هایی که با قطع برق روبرو هستند، افزوده شود.

تازه‌ترین ویدیو