درد و رنج پناهجویان در چیدمان هنرمند چینی

ویدیوها. درد و رنج پناهجویان در چیدمان هنرمند چینی

ای وی وی، هنرمند چینی درد و رنج پناهجویان را به جشنواره فیلم برلین آورد. او با خلق چیدمانی از جلیقه های نجات در برابر سالن کنسرت برلین یادآور محنتی شد که پناهجویان برای رسیدن به ساحل امن متحمل می شوند.

ای وی وی، هنرمند چینی درد و رنج پناهجویان را به جشنواره فیلم برلین آورد. او با خلق چیدمانی از جلیقه های نجات در برابر سالن کنسرت برلین یادآور محنتی شد که پناهجویان برای رسیدن به ساحل امن متحمل می شوند.

تازه‌ترین ویدیو