کشاورزان یونانی بزرگراه منتهی به فرودگاه آتن را مسدود کردند

ویدیوها. کشاورزان یونانی بزرگراه منتهی به فرودگاه آتن را مسدود کردند

کشاورزان یونانی روز جمعه در اعتراض به برنامه دولت این کشور برای انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی، یکی از جاده های منتهی به فرودگاه بین المللی آتن را برای مدت یک ساعت با تراکتور مسدود کردند. این اصلاحات، بخشی از تعهد دولت یونان برای دریافت سومین بسته کمک مالی بین المللی است.

کشاورزان یونانی روز جمعه در اعتراض به برنامه دولت این کشور برای انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی، یکی از جاده های منتهی به فرودگاه بین المللی آتن را برای مدت یک ساعت با تراکتور مسدود کردند. این اصلاحات، بخشی از تعهد دولت یونان برای دریافت سومین بسته کمک مالی بین المللی است.

تازه‌ترین ویدیو