از «گراوند کنترل» تا «میجر تام»، به یاد دیوید بوئی

ویدیوها. از «گراوند کنترل» تا «میجر تام»، به یاد دیوید بوئی

هواداران دیوید بوئی در سراسر جهان به این ستاره بریتانیایی موسیقی پاپ و راک که روز یکشنبه در ۶۹ سالگی و بعد از ۱۸ ماه مبارزه با سرطان درگذشت، ادای احترام کردند.

هواداران دیوید بوئی در سراسر جهان به این ستاره بریتانیایی موسیقی پاپ و راک که روز یکشنبه در ۶۹ سالگی و بعد از ۱۸ ماه مبارزه با سرطان درگذشت، ادای احترام کردند.

تازه‌ترین ویدیو