دوستداران جشنواره گل در کره جنوبی

ویدیوها. دوستداران جشنواره گل در کره جنوبی

صدها هزار نفر از ساکنان کره جنوبی تابستان امسال با گل و آب روزهای خوشی را سر کردند. آنان در جشنوارۀ گل که امسال در بوریونگ واقع در ۱۹۰ کیلومتری جنوب غرب سئول، پایتخت، برگزار شد در گودها و سرسره های گلی سر خوردند و کشتی گرفتند. در جشنوارۀ سال گذشته که از ۱۷ تا ۲۶ ژوئیه برگزار شد بیش از ۳.۲ میلیون نفر شرکت کرده بودند.

صدها هزار نفر از ساکنان کره جنوبی تابستان امسال با گل و آب روزهای خوشی را سر کردند. آنان در جشنوارۀ گل که امسال در بوریونگ واقع در ۱۹۰ کیلومتری جنوب غرب سئول، پایتخت، برگزار شد در گودها و سرسره های گلی سر خوردند و کشتی گرفتند. در جشنوارۀ سال گذشته که از ۱۷ تا ۲۶ ژوئیه برگزار شد بیش از ۳.۲ میلیون نفر شرکت کرده بودند.

تازه‌ترین ویدیو