More about this topic

آگهی
تمهیدات حمایتی اتحادیه اروپا برای پناهجویان شکنجه‌ شده‌ و در معرض خطر
در حال نمایش بعدی
به بردگی کشاندن پناهجویان در لیبی؛ چه کسی مسئول است؟
در حال نمایش بعدی
کمیسر عالی حقوق بشر: سوریه به یک اتاق شکنجه بزرگ تبدیل شده است
در حال نمایش بعدی