Eventsمناسبت ها
Loader

Find Us

آگهی

اسلواکی

More about this topic

مرز اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی
پیتر پلگرینی در حال رانداختن برگه رای در روز انتخابات ۶ آوریل ۲۰۲۴
در حال نمایش بعدی
آگهی
انتخابات اسلواکی
در حال نمایش بعدی
تظاهرات ضد دولتی در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی
در حال نمایش بعدی
پناهجویان در مرز صربستان و مجارستان
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی است
در حال نمایش بعدی
جنگنده میگ ۲۹ اسلواکی
در حال نمایش بعدی
وزرای دفاع چک و لهستان و اسلواکی در نمایشگاه هوایی
در حال نمایش بعدی
ویدیو؛ خودروی پرنده ساخت اسلواکی مجوز رسمی پرواز گرفت
در حال نمایش بعدی
 مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده «خیانت به ملت» علیه محدودیتهای دولت چک در برابر واکسینه نشده ها تظاهرات کردند
در حال نمایش بعدی