More about this topic

کودک‌همسری در آمریکا: ثبت ۲۸۰ هزار ازدواج در ۱۰ سال
در حال نمایش بعدی
چین؛ هجده ماه زندان برای مربی مهد به دلیل تنبیه سوزنی کودکان
در حال نمایش بعدی
آگهی
سوئیس؛ محرومیت دائم پدوفیل ها از انجام فعالیت حرفه ای مرتبط با کودکان
در حال نمایش بعدی
 پزشک بچه دزد در اسپانیا متهم اما مجازات نشد
در حال نمایش بعدی
 Hodeidah
در حال نمایش بعدی