More about this topic

اقتصاد پرتغال

موضوعات داغ روز

More about this topic

Portugal
در حال نمایش بعدی
آگهی
اعتصاب رانندگان کامیون‌های سوخت‌رسانی، پرتغال را به بحران کشاند
در حال نمایش بعدی
نشست داووس در سایه چشم انداز مثبت اقتصادی؛ رشد قابل توجه برای آسیا و اروپا
در حال نمایش بعدی
کمیسیون اروپا در مورد کسری بودجه پرتغال، اسپانیا و ایتالیا با نرمش برخورد می کند
در حال نمایش بعدی