عمر البشیر

More about this topic

آگهی
شادمانی مردم سودان پس از برکناری عمر البشیر
در حال نمایش بعدی
عمر البشیر در جلسه دادگاه: ۲۵ میلیون دلار از محمد بن سلمان دریافت کردم
در حال نمایش بعدی
جلسه محاکمه عمر البشیر
در حال نمایش بعدی
سودان؛ امضای اولیۀ سند قانون اساسی و توافق بر سر شکل دولت انتقالی
در حال نمایش بعدی
خوشحالی مردم سودان از توافق بر سر بیانیه قانون اساسی
در حال نمایش بعدی
 توافق بر سر تقسیم قدرت میان نظامیان و رهبران جنبش اعتراضی در سودان
در حال نمایش بعدی
معترضان سودانی بر ضد شورای نظامی انتقالی شعار سر می دهند
در حال نمایش بعدی
 پس از سقوط عمر البشیر در سودان چه می‌گذرد؟
در حال نمایش بعدی