More about this topic

آگهی
برندگان جایزه «نوبل جایگزین» در سال ۲۰۲۰
در حال نمایش بعدی
ایده نخست وزیر اصلاح طلب اتیوپی برای زبان‌های محلی و اتحاد ملی چیست؟
در حال نمایش بعدی
برنده جایزه نوبل اقتصاد: جنگ‌های تجاری ترامپ فقط بازنده دارد
در حال نمایش بعدی
اعتراض‌های خونین در اتیوپی؛ ۶۷ نفر در دو روز کشته شدند
در حال نمایش بعدی
راهکار معکوس برنده نوبل اقتصادی برای نجات کشورهای بحران‌زده چیست؟
در حال نمایش بعدی
جوان‌ترین دارنده جایزه نوبل اقتصاد چگونه برنده آن شد؟
در حال نمایش بعدی
«آبی احمد علی» برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۱۹ کیست؟
در حال نمایش بعدی