نیسان

More about this topic

کارلوس گون، مدیر عامل پیشین شرکت «رنو-نیسان»
در حال نمایش بعدی
آگهی
کارلوس گون در لبنان: دیگر گروگان دستگاه قضایی ژاپن نیستم
در حال نمایش بعدی