More about this topic

آگهی
جعفری در فرانسه: نیروهای بسیج مردمی برای آزادی موصل فرزندانشان را قربانی می کنند
در حال نمایش بعدی
ادامۀ نبردها برای بازپس گیری موصل؛ ۱۲ روستا آزاد شده است
در حال نمایش بعدی
پایان انتظار برای آغاز عملیات بازپس گیری موصل
در حال نمایش بعدی