نوآوری

موضوعات داغ روز

More about this topic

canva.com
در حال نمایش بعدی
canva
در حال نمایش بعدی
Germany Train
در حال نمایش بعدی
آگهی
canva.com
در حال نمایش بعدی
 نیروگاه خورشیدی فضایی برق بیشتری را تولید کرده و  هیچکدام از هزینه سازی‌های نیروگاه‌های خورشیدی زمینی را نیز نخواهد داشت
در حال نمایش بعدی
Community Solar
در حال نمایش بعدی
anti-vaccination
در حال نمایش بعدی
لباسی با حسگر ویژه متاورس
در حال نمایش بعدی
ربات پیشخدمت در رستورانی در موصل عراق ‍
در حال نمایش بعدی
امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه
در حال نمایش بعدی
Danish restaurant Noma in Copenhagen, pictured in March 2021
در حال نمایش بعدی
تاثیر کووید بر حمل و نقل آینده در اروپا؛ ایده شهرهای ۱۵ دقیقه ای
در حال نمایش بعدی
canva.com
در حال نمایش بعدی