خشونت خانگی

More about this topic

عکس تزئینی
در حال نمایش بعدی
اعتراض به خشونت‌ها علیه زنان در هند به تاریخ سوم دسامبر ۲۰۱۹
در حال نمایش بعدی
آگهی
آدریان کتنَنس، نماینده پارلمان فرانسه که به دلیل سیلی زدن به همسرش به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد
در حال نمایش بعدی
خشونت علیه زنان
در حال نمایش بعدی
دادگاه جانی دپ و امبر هرد
در حال نمایش بعدی
امبر هرد و جانی دپ در جلسات دادگاه
در حال نمایش بعدی
Depp Heard Lawsuit
در حال نمایش بعدی
امبر هرد
در حال نمایش بعدی
جانی دپ، بازیگر آمریکایی و امبر هرد، همسر سابقش در دادگاه
در حال نمایش بعدی
اعتراض به خشونت بر زنان در فرانسه
در حال نمایش بعدی
تظاهرات علیه خشونت جنسی در فرانسه
در حال نمایش بعدی