دیوید کامرون

موضوعات داغ روز

More about this topic

Big ben London
در حال نمایش بعدی
آغاز راهپیمایی حامیان برکسیت؛ نایجل فاراژ: پارلمان بریتانیا خائن شده است
در حال نمایش بعدی
آگهی
آخرین نصیحت کامرون بعنوان نخست وزیر: بریتانیا باید تا حد ممکن به اتحادیه اروپا نزدیک باشد
در حال نمایش بعدی