دیوید کامرون

موضوعات داغ روز

More about this topic

دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا
در حال نمایش بعدی
Big ben London
در حال نمایش بعدی
آغاز راهپیمایی حامیان برکسیت؛ نایجل فاراژ: پارلمان بریتانیا خائن شده است
در حال نمایش بعدی
آگهی
آخرین نصیحت کامرون بعنوان نخست وزیر: بریتانیا باید تا حد ممکن به اتحادیه اروپا نزدیک باشد
در حال نمایش بعدی