اخبار از بروکسل؛ ترزا می نخست وزیر آینده بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ ترزا می نخست وزیر آینده بریتانیا

در این برنامه اخبار از بروکسل صحبتهای دیوید کامرون و ترزا می، نخست وزیران فعلی و آینده بریتانیا درباره رویدادهای سیاسی این کشور ارائه خواهد شد.

تخلف اسپانیا و پرتغال از قوانین بودجه ای اتحادیه اروپا هم موضوع دیگر این برنامه است.