سیاست بریتانیا

More about this topic

ورود پناهجویان به بریتانیا
در حال نمایش بعدی
ورودی فرودگاه هیترو در لندن
در حال نمایش بعدی
حضور معترضان ضدسلطنت در نزدیک محل تاج‌گذاری چارلز سوم
در حال نمایش بعدی
آگهی
عکس تزیینی است
در حال نمایش بعدی
انتقاد گری لینکر، مجری برنامه محبوب «مسابقه روز» در «بی بی سی» از سیاست‌های مهاجرستیز دولت بریتانیا
در حال نمایش بعدی
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا در کنار کاملیا، ملکه جدید و ویلیام، ولیعهد این کشور
در حال نمایش بعدی
تظاهرات و اعتصاب کارگران و کارمندان در بریتانیا
در حال نمایش بعدی
ناظم زهاوی، عضو پیشین کابینه ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا
در حال نمایش بعدی
پناهجویان در بندری در جنوب بریتانیا
در حال نمایش بعدی
نخست‌وزیر بریتانیا
در حال نمایش بعدی
حمله به مرکز پذیرش پناهجویان در دوور در جنوب بریتانیا
در حال نمایش بعدی
ملکه بریتانیا و جان اف کندی، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۶۱Photo Gallery
در حال نمایش بعدی
الیزابت دوم، ملکه بریتانیا
در حال نمایش بعدی