More about this topic

جادوگری
در حال نمایش بعدی
آگهی
پناهجویان ورودی به خاک بریتانیا از طریق کانال مانش
در حال نمایش بعدی
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا
در حال نمایش بعدی
توربین‌های بادی در بریتانیا
در حال نمایش بعدی
پلیس لندن در محدوده چیزویک (تصویر راست) و متهم فراری (تصویر چپ)
در حال نمایش بعدی
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در خیابان داونینگ مقابل ساختمان نخست وزیری
در حال نمایش بعدی
بن والاس وزیر دفاع مستعفی بریتانیا (راست) و گرانت شاپس، وزیر دفاع جدید (چپ)
در حال نمایش بعدی