More about this topic

دانشجویان برزیلی در خیابان؛ نخستین اعتراض گسترده به دولت راست‌افراطی
در حال نمایش بعدی
واکنش رئیس جمهور اسرائیل به سخنان بولسونارو: هیچ‌کس نمی‌تواند برای قوم یهود تعیین تکلیف کند
در حال نمایش بعدی
آگهی