اعتراض بومیان برزیل با اجرای مراسم آئینی

ویدیوها. اعتراض بومیان برزیل با اجرای مراسم آئینی

گروه‌هایی از بومیان برزیل روز چهارشنبه در اعتراض به انتقال خدمات درمانی و بهداشتی بومیان از دولت فدرال به شهرداری‌ها در خیابان‌های چند شهر این کشور تجمع کردند.

گروه‌هایی از بومیان برزیل روز چهارشنبه در اعتراض به انتقال خدمات درمانی و بهداشتی بومیان از دولت فدرال به شهرداری‌ها در خیابان‌های چند شهر این کشور تجمع کردند.

آنها در لباس‌های سنتی خود و با رنگ‌آمیزی صورت و بدنشان به اجرای مراسم آئینی، رقص و آواز خوانی پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو