آغاز کارناوال ریودوژانیرو در برزیل

ویدیوها. آغاز کارناوال ریودوژانیرو در برزیل

کارناوال شهر ریو دوژانیرو در برزیل روز جمعه رسما آغاز شد. گروه های رقص و آواز با عبور از خیابان های ریودوژانیرو به جشن و پایکوبی می پردازند.

کارناوال شهر ریو دوژانیرو در برزیل روز جمعه رسما آغاز شد. گروه های رقص و آواز با عبور از خیابان های ریودوژانیرو به جشن و پایکوبی می پردازند.

کارناوال ریودوژانیرو محبوب ترین کارناوال برزیل است.

تازه‌ترین ویدیو