افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

عکس از آرشیو
در حال نمایش بعدی
سوءتغذیه کودکان در افغانستان
در حال نمایش بعدی
benzene and gasoline in Kabul
در حال نمایش بعدی
جاری شدن سیل در پاکستان
در حال نمایش بعدی
آگهی
بازی کریکت بین افغانستان و سریلانکا
در حال نمایش بعدی
بانک مرکزی افغانستان
در حال نمایش بعدی
Taliban flags
در حال نمایش بعدی
طالبان در کاخ ریاست جمهوری افغانستان
در حال نمایش بعدی
صف دریافت پول از خودپرداز در کابل و یک مامور طالبان که بر اوضاع نظارت دارد
در حال نمایش بعدی
نیروهای طالبان
در حال نمایش بعدی
پناهجویان افغان عازم پرتغال، ۲۰۲۱
در حال نمایش بعدی