افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

عکس آرشیوی از یک تانکر سوخت ایرانی
در حال نمایش بعدی
انفجار در میدان هوایی کابل
در حال نمایش بعدی
آگهی
Afghanistan Education
در حال نمایش بعدی
Afghanistan Education
در حال نمایش بعدی
تجمع اعتراضی دختران دانشجو در اعتراض به تصمیم طالبان
در حال نمایش بعدی
یک زن ۴۰ ساله افغان پس از خروج از یک مرکز زیرزمینی سوادآموزی در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
در حال نمایش بعدی
فرمان طالبان برای منع دختران افغان از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های افغانستان
در حال نمایش بعدی
دانش‌آموزان دختر افغان در کلاسی در کابل؛ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
منع ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان توسط طالبان
در حال نمایش بعدی
زلزله در افغانستان
در حال نمایش بعدی
سفارت ایران در کابل (عکس از آرشیو)
در حال نمایش بعدی
طالبان
در حال نمایش بعدی