افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

یک نیروی طالبان در میان مردم که منتظر دریافت جیره غذایی خود در کابل افغانستان هستند
در حال نمایش بعدی
حضور خواهران پریانی در تظاهرات اعتراضی در کابل
در حال نمایش بعدی
آگهی
افزایش ازدواج دختران نوجوان افغانستان به‌واسطه سیاست طالبان در تعطیل‌کردن دبیرستان‌های دخترانه
در حال نمایش بعدی
جنگجویان طالبان با دیگر مردان افغان سوار بر تاب در یک پارک تفریحی در کابل، افغانستان
در حال نمایش بعدی
فاطمه امیری، دختر هزاره افغان که در حمله انتحاری به آموزشگاه تحصیلی «کاج» در کابل یک چشم خود را از دست داد
در حال نمایش بعدی
جنبش زنان ایران و برقع سوزی زنان افغانستان
در حال نمایش بعدی
ادامه محدودیت تحصیلی برای دختران افغان توسط طالبان
در حال نمایش بعدی
Gen. Sergei Surovikin
در حال نمایش بعدی
کابل/ دیوارنوشته: «امارت اسلامی افغانستان خواهان داشتن رابطه مثبت و صلح‌آمیز با سراسر جهان است»
در حال نمایش بعدی
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هرات ۲ اکتبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
مادران عزادار دشت برچی
در حال نمایش بعدی