افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

روادید ورود به آمریکا
در حال نمایش بعدی
یک مرد افغان در میان آوارهای سکونت‌گاه خود؛ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
اولین شب پس از زلزله روز چهارشنبه یکم تیرماه در افغانستان
در حال نمایش بعدی
آگهی
زلزله افغانستان
در حال نمایش بعدی
گاهی اوقات کارکنان شفاخانه فرد را با زنجیر به تخت می‌بندند
در حال نمایش بعدی
عروسی در افغانستان/ آرشیو
در حال نمایش بعدی
لباس فرم پلیس طالبان
در حال نمایش بعدی
حریق سال ۲۰۲۰ در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان
در حال نمایش بعدی
نورستان، افغانستان
در حال نمایش بعدی