راههای مقابله با تروریسم و پیشگیری از وقوع حملات تروریستی چیست؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
راههای مقابله با تروریسم و پیشگیری از وقوع حملات تروریستی چیست؟

یورونیوز نظر لوئی کپریولی، از اعضای سابق سرویسهای امنیتی فرانسه را درباره راههای مبارزه با تروریسم و پیشگیری از وقوع حملات تروریستی، جویا شده است.

یورونیوز: یکی از راههای پیشگیری از تروریسم آموزش است نظر شما چیست؟

لوئی کپریولی: «بله در تمام سطوح آموزشی کارهایی صورت گرفته است. باید بازهم برای معلمان و استادان دوره های آموزشی گذاشته شود. باید آنها هشیارتر باشند تا بتوان توجه ها را جلب کرد. همچنین باید به موقع هشدار دهند. بنابراین آنها باید آموزش لازم را ببینند. باید به لغزشهای افراد در دوران نوجوانی توجه داشت. اعتقاد دارم بعنوان مثال اقدام مادر چتربازی که در سال ۲۰۱۲ توسط محمد مراح به قتل رسید می تواند بعنوان مدلی تلقی شود که باید آنرا گسترش داد، زیرا به این صورت به بطن مشکل می رسیم. این زن فرزند خود را از دست داده و مصیبت خود را تشریح می کند. بدبختی که موجب این افراط گرایی شده است.»

یورونیوز: آیا گفتن این موضوع که باید در اروپا با تهدیدات تروریستی ساخت و زندگی کرد منطقی است؟

لوئی کپریولی: «با تهدیدات تروریستی در اروپا زندگی خواهیم کرد، این تهدیدات تنها منشاء داخلی ندارند بلکه از خارج نیز سرچشمه می گیرند. به خوبی می دانیم وضعیت عراق، سوریه و یا ساحل موجب شده که در اروپا نیز با تبعاتی روبرو باشیم. تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، تا وقتی که مشکلات فلسطین با اسرائیل از بین نروند و یا مشکلاتی دیگر از این دست، متاسفانه باید با تهدیدات تروریستی در اروپا زندگی کنیم.»