اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از حکم دادگاه عالی بریتانیا درباره برکسیت تا تخلیه کامل اردوگاه جنگل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از حکم دادگاه عالی بریتانیا درباره برکسیت تا تخلیه کامل اردوگاه جنگل

در ابتدای این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، سه گزارش درباره عذرخواهی گونتر اوتینگر، کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا بابت اظهاراتش درباره ازدواج همجنسگرایان، زنان و منطقه والونی بلژیک، انتشار گزارش کمیته اخلاق کمیسیون اروپا درباره پیوستن ژوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا به بانک آمریکایی گلدمن ساکس و حکم دادگاه عالی بریتانیا در زمینه نقش پارلمان این کشور در مذاکرات برکسیت، ارائه خواهد شد.

تخلیه کامل اردوگاه جنگل در کاله فرانسه و دیدگاه مردم منطقه والونی
بلژیک درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موضوعات دیگر این برنامه هستند.