عادی سازی روابط با کوبا؛ منافع تجاری یا توجه به حقوق بشر؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عادی سازی روابط با کوبا؛ منافع تجاری یا توجه به حقوق بشر؟

اتحادیه اروپا و کوبا مذاکرات برای عادی سازی روابط را شتاب بخشیده اند. ایالات متحده نیز به دهه ها انزوای رژیم کمونیست کوبا پایان می دهد در حالی که این رژیم اجازه اصلاحاتی محدود را داده است.

شرکتهای اروپایی و امریکایی چشم به فرصتهای تجاری کوبا دوخته اند، کشوری که جمعیت یازده میلیونی آن بعد از سالها انزوا تقاضایی بالا برای کالا خواهد داشت. اما آیا همه اینها خیلی سریع اتفاق نمی افتد؟. دیده بان حقوق بشر می گوید که بازداشتهای خودسرانه مخالفان در سالهای اخیر افزایش یافته است و بازداشت شدگان اغلب مورد ضرب و شتم و تهدید قرار می گیرند.
حکومت کوبا تا چه زمانی می تواند جلوی دموکراسی را بگیرد؟. آیا ایالات متحده و اتحادیه اروپا فشارها را کنار می گذارند؟. آیا اولویت به جای حقوق بشر با امور اقتصادی است؟

این پرسشها را با سه مهمان برنامه بیست و پنج ثانیه در میان گذاشته ایم. خاوی لوپز، نماینده سوسیالیست و عضو هیات حاضر در مجمع پارلمانی اروپا و آمریکای لاتین، خمینا رِیِس، مدیر بخش آمریکایی در فدراسیون بین المللی حقوق بشر و خاویر کوسو، نایب رییس کمیسیون امور خارجی در پارلمان اروپا و عضو گروه چپ واحد مهمانان این قسمت از برنامه هستند. با کلیک کردن روی ویدئوی برنامه می توانید بحث مهمانان برنامه را ببینید.