مجله هفتگی اروپا؛ کنفرانس بین المللی ابولا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ کنفرانس بین المللی ابولا

در حالیکه از شدت اپیدمی ابولا کاسته می شود، یک کنفرانس بین المللی در بروکسل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آنرا مورد بحث قرار داد. صدراعظم آلمان از اظهار نظر در مورد احتمال یک برنامه کمک مالی دیگر به یونان خودداری کرد و رهبر حزب راست گرای استقلال بریتانیا می گوید در صورت موفقیت در احراز کرسی های پارلمانی کافی در انتخابات ماه مه، از ورود مهاجرین غیر متخصص به بریتانیا برای پنج سال آینده جلوگیری خواهد کرد. در مجله هفتگی اروپا…